איכויות

353ה ע ר כ ת ה ה ו ר א ה 10 בשיעורים בבית הספר המקומי ולצפות בניסויים בפיזיקה שנערכו שם . להשתלמויות המקומיות ולספרי ההדרכה הייתה תרומה חשובה, אך הם לא יכלו להשתוות באיכותם לכמה מקורסי הקיץ המרוכזים שהציעה הסתדרות המורים . קלר, למשל, שקד להשתתף בקורסים לטבע ולחקלאות שהעביר מדי שנה האגרונום אהרנסון בזכרון יעקב, אך בדרך כלל יצרה ההשתתפות בעיה לוגיסטית לא פשוטה שגרמה לתסכול, בעיקר אחרי מלחמת העולם . אז, כנראה בגלל השוני בתאריכי החופשה, הופרדו מורי המושבות מהמורים העירוניים ושובצו לקורסים מיוחדים עבורם . התוצאה הייתה ויתור על ההשתלמויות, כפי שהסבירו מורי ראש פינה : ‘דומנו שלא נוכל לקבל את רוב הטובה . ע"י [ על ידי ] ההפרדה בינינו ובין המורים העירוניים נתמעטה הכמות של הרוצים ויכולים להקדיש שבועות אחדים להשתלמותם והקיץ של מורי המושבות אף הוא יביע 11 דרישות שונות שקשה יהיה לספקן' . כדי לרכוש את המקצוע היה הכרח בוויתור גדול, שלפעמים הפריד בין פרחי הוראה לבין משפחותיהם למשך חודשים ארוכים . כרמי ורעייתו בלומה החליטו, כזכור, שהיא תתמחה במקצועות שכרמי עצמו לא הכיר, כדי שיחדיו כזוג יוכלו להציע קשת ר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן