גינת בית הספר

336 פ ר ק ש נ י ם ע ש ר הספר בראש פינה . נוסף על הידע החקלאי שהעניקה הגינה השתבח וילקומיץ במשמעות ההיבט העמלני שגולם בה וציין את ‘ההשפעה החיובית שיש לעבודה 45 גם במושבות הגליל התחתון, שלא היו על תלמידינו מבחינה גופנית ורוחנית' . בפיקוחו של וילקומיץ, הייתה הערכה עמוקה למפעל הגינה, ומורים משם פקדו 46 לפחות פעם אחת את ראש פינה כדי להתרשם מתהליכי הלימוד שהונהגו בה . שעת העבודה בראש פינה הייתה משותפת לכל הכיתות ולכן התקיימה מדי יום בשעה השביעית והאחרונה . שטח הגינה היה כחמישה דונמים, כלומר כשטח ‘חקורה', חצר אחורית, ממוצעת של איכר . שטח דומה הוקצה גם לגינות בכפר תבור וביבנאל . בראש פינה עבדו התלמידים מגיל שמונה בקבוצות של 47 בשנה זו ארבעה . בתרע"ב ( 1911 - 1912 ) עבדו יחדיו בגינה 56 תלמידים . הייתה כל קבוצה אחראית לשטח לא מבוטל של כ – 360 מטרים רבועים . בניהול הגינה ובהפעלתה הושקעו מחשבה מרובה, שהתבטאה אפילו בגידור החלקות בגידולים עונתיים — תירס בקיץ ופול בחורף — ולא באבנים . הייתה הקפדה על תלמים ישרים ובמרחק אחיד, על מחזור זרעים, על הכרת מגוון רחב של ירקות מקומיים ואירופיים, על שימוש בזבל א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן