חינוך כפרי

306 פ ר ק א ח ד ע ש ר ‘המשלחות הפדגוגיות' ( missiones pedagógicas ) , שבמסגרתו ביקרו 721 מתנדבים ב – 286 כפרים נידחים במשך חמש שנים, ואִפשרו לתושביהם להכיר ספרות, תאטרון וקולנוע, כדי להכניס משהו מזוהר התרבות האורבנית אל 3 אפרוריות הכפר . ועד החינוך ביטא כלפי המושבה העברית הכפרית עמדה מעורבת . מצד אחד, הוא הדגיש את המשאבים הכספיים והאנושיים שהושקעו בחינוך הכפרי בארץ, בניגוד למרבית ארצות אירופה, שזלזלו באיכרים, הזניחו את בתי הספר הכפריים ושימרו רמה נמוכה של לימודים בהם . תפיסת ועד החינוך הייתה, ש'בסידור עבודתנו עלינו להתחשב עם החומר האנושי בכפרינו ועם דרישותיו לחינוך ולתרבות . חובתנו היא אפוא לתת סיפוק לצרכיו התרבותיים של האיכר ולהקנות לילדיו מינימום של ידיעות בשפה, בכתבי הקודש ובלימודים כלליים' . מצד אחר, הנסיבות מנעו הענקת חינוך כהלכתו לילדי המושבות . ועד החינוך ציין, כי בהיעדר חינוך חובה היה שיעור הנשירה בבתי הספר הכפריים גבוה בהרבה מזה שבערים . הוא תלה את הסיבה במצוקה הכלכלית ובתלות בעבודת השדה עתירת כוח האדם שאילצה את ההורים לגייס את ילדיהם לעמול יחד 4 התפיסה, אף שלא בוטאה במפורש, ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן