ציוד

270 פ ר ק ת ש י ע י הביטחוני במושבה, ‘וע"י [ ועל ידי ] נדודים אלה סבלו הרהיטים הרבה' . סיבה נוספת להרס הרהיטים הייתה פגיעה מכוונת . במהלך מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט ( 1936 - 1939 ) חדרו ערבים בלילות לתוך חדרי בית הספר בסג'רה לאחר ששברו 56 את החלונות והוציאו משם כלים וחומרים . במקביל, כפי שקרה למבנים, לא נחפזה יק"א להשקיע בבתי הספר במושבות 57 בהיעדר סיוע כספי יותר מהנדרש, וכמעט אף פעם לא מתוך יָזמה מצדה . מפיק"א נאלץ לעתים בית הספר להזדקק לאלתורים מביכים . איכרי סג'רה תיארו כי ‘בחווה בחדר הפקידות נמצאים קצת רהיטים, העומדים שם מזמן ללא שימוש, ומה שלא נגנב או נשבר בידי אדם הולך ונפסד [ . . . ] בשעה שאפשר עוד להפיק מהם איזו תועלת' . הם ביקשו להעמיד את הגרוטאות הללו לשימושו של 58 בית הספר בכנרת נאלץ לשאול רהיטי כיתה מבית הספר בטבריה, בית הספר . ואלה לא התאימו ‘לגיל הילדים ולצורת העבודה בבית הספר' . חבס, שדיווחה על כך, הסבירה כי ‘מצד ההורים ניתן המקסימום האפשרי של כספים להוצאות 59 בית – הספר אך כאין הוא לעומת הצורך . אמצעי ההורים דלים מאד' . עזרי לימוד תפיסת ההתארגנות של המנהלים יצרה הפרדה מוחלטת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן