מבנים

752ת פ ע ו ל ב י ת ה ס פ ר דפוס הקמתם של בתי ספר במושבות התעצב בשנים הבאות . מגמתה של יק"א הייתה להקים תחילה מבנה בסיסי, ולאחר זמן לבנות בניין משופר ואיכותי, שהושקעו בו ממון ומחשבה . במשמר הירדן, למשל, רושתו החלונות והדלתות בשל סכנת המלריה והוקצתה חלקה מיוחדת לגן ירק שתוחמה בגדר של שיחים דוקרניים ובעצים . במטולה צוידו הכיתות במבנה החדש בתנורי חימום . מנגד, במצפה נבנה בית הספר רק ב – ,1921 13 שנים אחרי הקמת המושבה, וכעבור תריסר שנים היה רעוע עד כדי כך שהמושבה נאלצה לסגור אותו ולשלוח את 4 כל ילדיה לטבריה הסמוכה . ב – 1910 דיווח עזריהו, כי 13 מתוך 22 בתי הספר הכפריים בארץ ישראל 5 תהליך אופייני של הקמת בית ספר נבנו על ידי יק"א, ומהם שמונה בגליל . בשני שלבים התרחש במושבה מטולה . בית הספר הראשון הוקם כבר שנה לאחר ייסודה, אך הוא שכן בחדרים קטנים בחצר בית הכנסת . בכיתות ישבו התלמידים על ספסלים ארוכים ליד שולחנות גדולים . גודלו של הבניין אילץ את הצוות לאלתר : הם הפכו מבנה ישן לכיתת מלאכה ותפירה עבור הבנות, וכך פינו חדר גדול במבנה המקורי והגדילו שני חדרי כיתות קיימים, שבהם הציבו 6 המבנה עצמו ‘ספ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן