גן הילדים

246 פ ר ק ש מ י נ י נבעה מיכולתו לעצב את נפשו של הילד הרך ואת הרגליו, בטרם ישתלטו עליו הרגלים רעים ולא מבוקרים . כך נועד הגן לתרום תרומה רבת חשיבות להטמעת השפה הלאומית ודרכה ‘לאיחוד האומה' . לדברי ועד החינוך, הצלחתם של הגנים בתחום זה הוכחה בארצות מהגרים או מיעוטים כגון ארצות הברית או הונגריה, וחשיבותם גברה במושבות, ‘במקום שגם האב וגם האם עוסקים רוב 74 היום בעבודה' . שתי תורות חינוכיות הנצו באותה תקופה של ראשית המאה העשרים — זאת של ג'ון דיואי האמריקני, וזאת של מריה מונטסורי האיטלקייה . אך החינוך בגני הילדים במושבות לא הושפע מהן, אלא משיטת פרבל שנלמדה בבית הספר לגננות, שהוקם בירושלים ב – 1909 על ידי חברת ‘עזרה', ושנסמך על מורות שבאו מגרמניה והיו אמונות על השיטה הזאת . בית הספר לגננות עבר להורות בעברית רק ב – ,1912 והרוח הגרמנית הוסיפה לשלוט בו גם בשנים מאוחרות יותר . לפי דיווחי ועד החינוך, רווחה שיטת פרבל ברוב גני הילדים בארץ 75 אך דומה שהייתה סיבה נוספת להעדפתה : מוקד ההשפעה החינוכיתב – 1921 . נמצא בראש פינה, ואפשטיין ווילקומיץ, נותני הטון בחינוך בראש פינה בפרט ובחינוך הגלילי בכלל, היו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן