חופשת הקיץ

932מ ע ר ך ה ל י מ ו ד י ם ורצון טוב הדדיים, ועדיין נכרך בקשיים, משום שהיה עליו להביא בחשבון את צרכיהם המתנגשים של כמה גורמים : הורי התלמידים, המורים המקומיים, מנהלי בתי הספר ולימים — מחלקת החינוך . מורים רבים, בעיקר מאז שנות העשרים, לא היו בני המושבות שבהן לימדו, ועם בוא חופשת הקיץ נטשו אותן ונסעו לבני משפחותיהם, בדרך כלל במרכז הארץ, ולא שבו לפני מועד סיומה הרשמי של החופשה . היעדרותם מנעה את האפשרות ללמד במהלך חופשת הקיץ או להקדים את פתיחת שנת הלימודים במושבות . בעשורים הראשונים של המאה העשרים חופשת הקיץ לא נמשכה מתחילת יולי ועד סוף אוגוסט, כנהוג היום . היא החלה מאוחר יותר, התארכה כדי לכלול בתוכה את חגי תשרי ותמה בדרך כלל כשבוע או שבוע וחצי אחרי שמחת תורה . לפעמים עלתה גם שאלת אורך החופשה . בכנרת התלוננו ההורים שהיא 53 ארוכה מדי, ‘וישנה דרישה כבירה להפחית בחופש, ההורס את בית הספר', כלומר, את המשמעת שהלכה והתפוגגה בימים שהילדים שהו בבתיהם . כך היו הדברים גם כאשר ניסה ועד החינוך למסד את תאריכי החופשה בארץ ישראל כולה . בתרפ"א קבע ועד החינוך ששנת הלימודים תסתיים רק ב – 19 באוגוסט ,1921 וא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן