מעורבות המושבות

214 פ ר ק ש ב י ע י דתיים להנהיג במושבות חינוך של זרם ‘המזרחי' . במפגש הטעון בין המגמות הללו הפך בית הספר מזירת מאבק בלעדית בין מורים להורים גם לזירת מאבק בין שני מחנות הורים . תפקודם השוטף של הוועדים השתקף בדו"חות של המנהלים . בכפר תבור כינס ענתבי את חברי הוועד אחרי שסיים לארגן את שנת הלימודים תרפ"א ( 1920 - 1921 ) ודיווח להם על הפעולות הארגוניות והפדגוגיות שנעשו . ענתבי ציין כי ‘היו גם אי אלו ויכוחים על איזה עניינים, אך בדרך כלל הורגשה מצד החברים התעניינות והשתתפות בעבודה' . לבסוף סוכם לכנס אסֵפת הורים כללית . תמונה שונה הצטיירה בכפר תבור בשנה שלאחר מכן . אמנם התקיימו בה שלוש אסִפות הורים ובהן גילו הנוכחים מעורבות ומתחו ‘ביקורת על חינוך התלמידים ועל מיעוט ידיעותיהם', אך כשהגיע המועד לבחור בוועד מפקח, כדי שידאג לביעור התקלות הללו, ‘לא רצו המוכשרים שבהם לקבל עליהם 16 תפקיד זה' . התוצאה הייתה שבמשך כל השנה לא היה לבית הספר ועד מפקח . באותה השנה דיווח פושינסקי, מנהל בית הספר ביבנאל, כי ‘לא הרבו חברי 17 אך כבר בשנה שלאחר מכן דיווח הועד המפקח לעבוד לטובת בית הספר' . פושינסקי על שיפור ניכר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן