פיקוח פדגוגי

902ה ת מ ו ד ד ו י ו ת אחד להיבחן על ידי שני מנהלים מבתי ספר סמוכים . הוא בנה תכנית מפורטת והסביר שהבחינות צריכות לשקף את יכולתו האישית של כל תלמיד, אך גם את רמת בית הספר בכללותו, לזהות בו תחומי חוזק וחולשה ולברר את איכותו 4 רוזנהק גם הנהיג בקרה של מנהלים ותיקים על היחסית בהשוואה לשכניו . עמיתיהם החדשים יותר . הכוונה הייתה ליישם בסופו של דבר את המודל של ראש פינה גם בגליל התחתון . כרמי כתב, שב – 1909 רצתה יק"א רצתה להביא ליבנאל אדם בשיעור קומתו של וילקומיץ, כדי לנהל את בית הספר המקומי ולפקח על בתי הספר במושבות הקטנות יותר, כך אמר לו פרנק, מנהל יק"א בארץ . אך תהליך החיפוש לא היה קל . מועמדותו של עזריהו, שבאותה עת היה מורה ביפו, נשקלה ונפסלה . ענתבי, שחשק בתפקיד, ביקש מוילקומיץ שישתדל למענו וטען שהתפקיד אינו מורכב . כרמי כתב לענתבי ‘כי עוד לא ברור אצלה [ יק"א ] אם תזמין מפקח מעיקרא' . לבסוף איתר מאירסון, מבכירי יק"א בצרפת, 5 את קרון, יהודי ליטאי שנודע כפדגוג בר – סמכא, ושלח אותו ליבנאל . וילקומיץ וקרון כמפקחים ראוי להתעכב על דמותו של וילקומיץ כמפקח . וילקומיץ היה לאורך עשור ומחצה מודל איש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן