סגל המורים

791מ נ ה ל י ם ו מ ו ר י ם יק"א הקפידה ליצור יחסי עבודה לא סימטריים בינה לבין המורים . מצד אחד רצתה למנוע אפשרות של עזיבה באמצע שנת הלימודים, מפני שאז לא היה אפשר למצוא מחליף, ומנגד רצתה לשמור לעצמה את הזכות להיפטר ממורים שיימצאו בלתי מתאימים . הסדר ההעסקה נוסח בכוונה בצורת מכתב התחייבות של המורה כלפי פקיד יק"א, ולא כחוזה ששני הצדדים חתמו עליו . כך נדרש לולו לכתוב לרוזנהק על העסקתו במנחמיה : ‘אתה תוכל לבטל את ההסכם בתום שלושה חדשים אם אינך מרוצה מעבודת ההוראה שלי ואז תצטרך רק לשלם לי את הוצאות הנסיעה מהמושבה לחיפה . [ . . . ] מצד שני אם אני אעזוב את עבודתי בתום השנה אצטרך להודיע על כך חודשיים קודם' . המכתב כלל גם הגבלות נוספות לגבי ציות ושיבוץ : ‘אצטרך להישמע בכל מה שקשור בלימוד להוראותיו של מר אוניקשט [ שֹהם ] מנהל בית הספר במלחמיה [ מנחמיה ] ואם לא — ניתן יהיה לבטל חוזה זה מבלי שאהיה זכאי לפיצוי . ההנהלה שומרת 45 לעצמה את הזכות להחליף את מקום עבודתי מבלי שאוכל להתנגד לכך' . שיקולי השיבוץ נבעו מסיבות מגוונות . ב – 1900 שכר שטרקמט, פקיד יק"א, את המורה יוסף דואק לבית הספר בראש פינה . דו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן