סגל המנהלים

182 פ ר ק ש י ש י הספר במנחמיה ב – ,1912 משום שחשו כי הוא מתערב יתר על המידה בענייניה 2 הפנימיים של המושבה . בתקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה שיקפו בתי הספר במושבות הגליל במידה רבה את בבואת מנהליהם . שלוש סיבות היו לכך : תחושת הראשוניות, תחושת השליחות ומבנה האישיות . מנהלי בתי הספר פעלו, לטוב ולרע, בארץ לא זרועה . בכורח הנסיבות הם פעלו מתוך חירות על כל הריגושים והחרדות הגלומים בה . הם נאלצו להציב יעדים בתחום התוכן כמו גם בתחום הגישה הפדגוגית הראויה . כאשר עיצבו את תכניות הלימודים שלהם, ידעו שהם מציבים אמות מידה לממשיכיהם . המנהלים הללו התמודדו עם משימה מורכבת של הגדרת גבולות אחריותם, וזו התעצמה בשל תחושת השליחות האותנטית שהייתה להם . משום כך, גם לא הותירו מרחב החלטות למורים שמתחתיהם . רבים מהם באו לארץ ישראל מתוך ציונות צרופה, וראו את תפקידם לא רק כמורים ואפילו לא רק כמחנכים, אלא כמעצבי נפשות . מטרתם הייתה, כאמור לעיל, לעצב נער עברי בריא, גא ומודע ללאומיותו . נער האוהב את אדמתו, עובד 3 גם כאן הביאה אותם תחושת השליחות והאמונה שתפקידםאותה ושומר עליה . אינו רק להוביל את תלמידיהם למטרה הז...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן