זהויות, דימויים, סמלים ונרטיבים

351ד י מ ו י י ם ה ד ד י י ם מושג הזהות נכרך בהכרח במושג ה'אחר', כלומר, הקבוצה ש'ממול' . חוקרים רבים סוברים, כי הגדרת האחר קדמה להגדרת הזהות . ההגדרה הראשונה של 3 תפיסה זו חידדה את חשיבות הצורך הזהות לא הייתה ‘מי אני', אלא ‘מי אינני' . הראשוני להציב גבולות, שמצדו רמז לצורך נוסף והוא ריבוד חברתי . תרומה 4 נוספת, אם כי לא יחידה, להגדרת ה'אחר', הייתה ביצור הלכידות הקבוצתית . שני צרכים אלה, ריבוד ולכידות, חיזקו את ההנחה שבבסיס תאוריית הקונפליקט, ולפיה מפגשים בין קבוצות חברתיות יוצרים מאבק על שליטה בעמדות כוח, שבהן הריבוד הוא מטרה ואילו הלכידות תורמת לתחושת העָצמה והביטחון של הקבוצה . השאלה מדוע נכון לראות גם את המפגש בין המורים לאיכרים באור זה תשוב ותחזור במרבית הפרקים הבאים . אם הזהות מבטאת תחושה אינטואיטיבית, הרי הדימוי הוא ניסיון לנסח אותה — להציגה בצורה קוגניטיבית . אחד הכלים המסייעים לכך הוא הגדרת סט ערכים המזוהה עם הקבוצה, המעניק לפעולותיה מטרה של שימור אותם ערכים ולא פעם — ודאי במקרה של המורים — גם הנחלתם ל'אחר' . הערך מסייע בבניית הדימוי בשל שני מאפיינים עיקריים : הוא שיפוטי בהכרח,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן