מסלולי ראשית הדרך

88 פ ר ק ש ל י ש י 3 וינברג אוהמורים לעתיד . רבים מהם, כמו יעקב יכנוביץ, ארליך, זאב כרמי, 5 או ענתבי 4 הפכו לאנטי – דתיים מוצהרים . אחרים, כמו נסים דוברוסקין,גולני, נותרו יראי שמים למרות חשיפתם למודרנה . אצל ענתבי גרם מצב זה לחיבוטי נפש רבים . מעניין להצביע על מסלולם המיוחד של שלושה מוותיקי המורים שהיו ילידי הארץ, שלושתם בני משפחות דתיות מהיישוב הישן . משה גרינקר, מנהל בית הספר בכפר תבור בשנים 1932 - ,1935 היה בנו של מיכל דוד גרינקר . האב עבד כמלמד בפתח תקוה בשלהי המאה התשע עשרה, ומאוחר יותר הוזמן לשמש מלמד ביבנאל . הוא היה מאותם יראי שמים שאהב את הלמדנות אך נמשך גם לטבע, ולכן כשהועברה יבנאל לניהול יק"א והוא פוטר, ביקש להמיר את פיצוייו הכספיים בזכות להפוך לאיכר באחת המושבות . יק"א נעתרה לו ושלחה אותו ליסוד המעלה ב – 1896 . שם ידע דוחק רב . החינוך במושבה לא הניח את דעתו, שכן בית הספר היה חילוני בעיניו והחדר נראה לו פרימיטיבי, ומשום כך 6 שלח את בכורו משה עוד בילדותו ללמוד בפתח תקוה ואחר כך בישיבה ביפו . גרינקר הבן לא שב, ככל הידוע, למושבת ילדותו . ענתבי גדל כתלמיד חכם בעדה הספרדית בצפת ו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן