מחלקת החינוך: יחסי גומלין

76ה מ ע ב ר מ י ק " א ל ו ו ע ד ה ח י נ ו ך חלק מסכום זה על כלל תושביה, גם אלה שלא היו להם ילדים בבית הספר, ולכסות אותו באמצעות מִסי ועד המושבה, ואת יתרתו לגבות רק מההורים, כשכר לימוד . כך, למשל, נתבקשה כפר תבור להשתתף ב – 40 לירות מצריות בתקציב תרפ"ג ( 1922 - 1923 ) . ועד המושבה והמועצה שלה הטילו מס של 15 לירות מצריות על כלל המשפחות והיתר הוטל על שכם ההורים לפי מספר ילדיהם הלומדים במערכת החינוך : יחידת תשלום עבור ילד, יחידה וחצי לשני ילדים וכך הלאה . גביית התשלומים מההורים הוטלה על הנהלת בית הספר . שיטת גבייה זו הייתה נהוגה גם ביתר המושבות וכך מנעו מעצמם הוועדים 62 בפועל, לא נשמר התנצחויות עם הורים שנמנעו מלשלם בתואנות שונות . הסכם זה וחסרון הכיס התמידי שממנו סבלו שני הצדדים עורר ויכוחים רוגשים שהתפתחו תדיר למניפולציות . אף שהמושבות קיבלו רשמית את הדרישה להשתתף בעלויות החינוך, הרי, כפי שהוצג לעיל, הושגה הסכמתן תחת לחץ וכאשר מרבית האיכרים אינם מבינים את משמעותה של ההתחייבות הממושכת שקיבלו עליהם . כך הוטל על כתפיהן עול פתאומי וכבד בתקופה של נסיגה כלכלית, שכן ההעברה התבצעה באמצען של כמה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן