תפיסת החינוך

15ה מ ע ב ר מ י ק " א ל ו ו ע ד ה ח י נ ו ך בניגוד להתפתחות התפיסה היישובית, שחפצה לעצב ‘אדם חדש', חתרה יק"א לעצב אדם, שאפשר לכנותו ‘אדם מועיל', האמון על מלאכת כפיים ואחראי לקיומה של משפחתו . ההיבט הלאומי נעדר לחלוטין מדימויו של ‘האדם המועיל', אבל מקומן של מסגרות מְשמרות – סדר היה מרכזי בתהליך עיצובו . לכן, בניגוד לתפיסת הציונות המעשית, שימשה עבודת האדמה בעיני יק"א אמצעי ולא יעד, שכן בעיני יק"א האדמה היא שנועדה לגאול את האדם . על פי תפיסתה, עבודת האדמה הסדירה את חייו של האיכר משום שהיה צריך להתאימם למועדים החקלאיים ולמטלות שתבעה . קלווריסקי, פקיד יק"א בגליל, הסביר כי ‘שלושים הקטאר האדמה אשר איכר מקבל עתה, יספיקו להבטיח את קיום בניו ובני בניו, אם רק ידעו להוציא את התועלת מאדמתם 6 [ ההדגשה שלי ] ' . את מסגרות הסדר חיזקה יק"א בעזרת שני גופים נוספים : ועד המושבה ומערכת החינוך . הוועד נועד להרגיל את האיכרים לאחריות עצמית מוגבלת שהתקיימה בתוך גבולות ברורים שהציבה יק"א . למעשה עסק הוועד בעיקר בניהול תקציבי של ענייני הכלל שיק"א לא מימנה בעצמה, כגון שירותי דת או 7 טחינת דגנים או ארגון של גביית ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן