יק"א

14ה מ ו ש ב ה הג ל י ל י ת ו ה ח י נ ו ך ה ע ב ר י אורחות חייו בכללותם, ערכיו ואמונותיו, עמלו והתנהלותו החברתית . מקומו החברתי של אדם היה אפוא תולדה אקטיבית של אורחות חייו . הנחה אחרת העריכה שתפקידו החברתי של הבורגני הנאור היה לדאוג לסביבות חברתיות נמוכות יותר, מתוך חמלה לחלש, אך בעיקר כדי למנוע מהן תסיסה שתמיט אסון על אושיות החברה הבורגנית . תמציתה של דאגה זו התבטאה בהנחלת הערכים הבורגניים לסביבות רחבות יותר, שאחד מהם ביטא את חשיבות יכולתו של אדם לקיים בכוחות עצמו את משפחתו . גישה זו שיקפה עמדה מתגוננת נוכח התמורות שהתרחשו בעולם האירופי של אותם ימים והיוו סכנה פוטנציאלית לביטחון הבורגני . תמורות אלה לבשו פנים רבות . המודרנה הכניסה קצב וטכנולוגיה מהירים ותזזיתיים יותר מאלה שחברת העבר הורגלה בהם ; גלי הגירה הביאו לגידול אורבני מהיר, שכמו השינוי הטכנולוגי נטמנה בו סכנה של אָבדן שליטה . עולם הערכים החברתי זועזע גם הוא . רעיונות סוציאליסטיים קראו תיגר על הריבוד המעמדי, שנתפס כבסיס היציבות החברתית, ואפילו 59 בתחום המגדר עמדה התקופה בסימן ‘משבר הגבריות' . פעילות פילנתרופית יהודית התחזקה מאוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן