החותם האנושי

36 פ ר ק ר א ש ו ן או הפוליטית, עשו כך רק לאחר שאימצו את תווי האתוס החדש שהתפתח בחברה היישובית . למשל בני מושבות, כיגאל אלון או כאברהם יפה, שהשתלבו בצמרת הביטחונית של תקופתם . נוסף על כך, היו לעלייה הראשונה יותר אפיונים אמוציונליים מאשר אפיונים רציונליים . רבים מאנשיה, שהיו מיעוט שבמיעוט ( 10,000 - 15,000 איש ) מבין מיליוני המהגרים היהודים שעזבו את מזרח אירופה באותם עשורים, באו לארץ ישראל מתוך כמיהה רומנטית לשוב למולדת אבותיהם העתיקה, והתעלמו, אם ביודעין ואם בתמימות, מקשיי 43 גם בעליות השנייה והשלישית נשזרהאקלים, הפרנסה והמחייה שהיו בה . קו רומנטי, אף קיצוני יותר, אלא שבהן התקיימה גם לכידות כערך וכממשות . ההתרפקות על הקבוצה, החברותא שבבניית החלום, הקלה על רבים מבני אותן 44 עליות, אך לא על כולם . היסוד האקטיבי שליווה את העלייה הראשונה התבטא בהתיישבות חקלאית כתפיסת עולם עקרונית . החקלאות סימלה עבור אנשיה את תרומתו של היחיד לבניין המולדת העתידית, וביטאה את הדרך הנאותה לעיצוב דמות של יהודי החי מעמל כפיו . עם זאת, יש לזכור שתפיסת האדם העברי, הכורך התחדשות 45 לאנשי העלייה הראשונהלאומית בהתחד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן