האנשים מכאן

האנשים מכאן מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1882 - 1939 י א י ר ז ל ט נ ר י י ך 1ה מ ו ש ב ה הג ל י ל י ת ו ה ח י נ ו ך ה ע ב ר י י א י ר ז ל ט נ ר י י ך האנשים מכאן מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1882 - 1939 2 פ ר ק ר א ש ו ן ח ב ר י מ ע ר כ ת י ד י צ ח ק ב ן – צ ב י : פרופ' מנחם הירשמן — יו"ר ; פרופ' אלישבע באומגרטן ; ד"ר ארנון גולן ; פרופ' מוטי גולני ; פרופ' יוסי דרורי ; ד"ר דניאלה הלר טלמון ; פרופ' זאב וייס ; פרופ' אביבה חלמיש ; מר יעקב יניב ; פרופ' אורה לימור ; פרופ' עודד ליפשיץ ; פרופ' אריה נאור ; פרופ' ורד נועם ; ד"ר הלל ניומן ; פרופ' אלון קדיש ; פרופ' רוני רייך ; פרופ' ריכב רובין ; פרופ' דני שוורץ ; ד"ר יובל שחר ; פרופ' מרגלית שילה סדרת ציונות, התיישבות ובניין הארץ בעריכת יוסי כץ 3ה מ ו ש ב ה הג ל י ל י ת ו ה ח י נ ו ך ה ע ב ר י י א י ר ז ל ט נ ר י י ך האנשים מכאן מחנכים וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1882 - 1939 יד יצחק בן – צבי הוצאת אוניברסיטת בר – אילן ירושלים רמת – גן 4 פ ר ק ר א ש ו ן עורכת לשונית : עדנה קדמון עורכת – מרכזת : שלומית משולם עיצוב וע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן