סוף דבר

סוף דבר | 1327 כך, למשל, במציאת הקשר בין ההתפתחויות ההיסטוריות לבין תכונות באישיותו שדחפו אותו לפעול במסגרתן . הנה, במלחמת העצמאות נזקק בן-גוריון לחמש הכרעות היסטוריות דרמטיות שקבעו לימים את אופייה ואת התפתחותה של מדינת ישראל . בניתוח שבדיעבד נראות חמשתן בעייתיות ביותר . נדמה לפעמים שחלקים ממהלכן היו חסרי היגיון . והנה התברר, לפחות על פניהן, שהוא הצליח בכל אחת מהן להשליט מרותו . בהכרזה על הקמת המדינה היה לו ולאחרים ברור, שאם יצהיר ב- 1 במאי 19 על עצמאותה של מדינת ישראל, תפרוץ מלחמה ; ובכל זאת הכריע בעדה . הייתה לו האפשרות לדחות את האקט, כפי שרבים וטובים חשבו בעת ההיא, ובכללם נשיא ארצות הברית ; הוא סירב, אף על פי שידע שהוא לוקח על עצמו הימור לא פשוט . בוודאי, היה מודע למשמעויותיה הקשות של מלחמה שתפרוץ, גם אם ישראל תנצח ; ובכל זאת הכריז על עצמאות ישראל . היה משוכנע שכל אלטרנטיבה אחרת תהיה לה רעה . ואכן, ההימור הצליח . ישראל ניצחה ; הפכה למדינה עצמאית . בהחלטה לפתוח לאלתר את שערי הארץ לעלייה, הוא היה יכול לדחות זאת . ישראל הייתה מצויה במלחמה, מצבו הכלכלי של המשק היה בכי רע . היה ברור שבמצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן