פרק 35 רפ״י

רפ״י | 1261 היחסים עם מצעד צבאי בירושלים מתוך פחדנות״, קבל לפני שר הפיתוח והתיירות ; 9 – היו עוד סיבות-תירוצים לתקוף את ראש הממשלה . גרמניה באחת האספות שהשתתף, סיכם את קטרוגו : ״אני רוצה לסיים דברי בהתוודות על אחת השגיאות החמורות שעשיתי מאז קום המדינה כשהמלצתי, בפרישתי מהממשלה ביוני ,196 על לוי אשכול להיות ראש ממשלה במקומי . עלי להוסיף שלא בבת אחת עמדתי על טעותי המצערת והמזיקה הזאת, ובקונטרס שפרסמתי לאחר הבחירות לכנסת הששית, 10 הבהרתי כיצד הגעתי להכיר בטעותי וכיצד נוכחתי שאין למר לוי בשם ׳דברים כהווייתם׳ אשכול התכונות הדרושות לראש ממשלה ויש לו תכונות שאינן הולמות ראש ממשלה, ולא אגזול עוד זמנכם אלא אביע תקוותי שאם מר לוי אשכול מוקיר טובת המדינה וטוהר מידותיה העליונים – הרי השרות הגדול היחיד שהוא יכול להעניק למדינה – הוא להסתלק 11 בהקדם האפשרי ממשרתו״ . * נוצר אם כך הרושם בציבור כי תפקידה של ״רפ״י״ הוא לתקוף את ממשלת אשכול . לכך נועדה בדרך הטבע האופוזיציה שמפלגה זאת הייתה חלק בלתי נפרד ממנה בכנסת השישית . בן-גוריון הפך למקטרג הראשי . אך לא תמיד היה לו נוח באותו תפקיד . הוא הרי עמד ברוב י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן