פרק 32 סופה של קדנציה

סופה של קדנציה | 1151 7 נפגש עם אינטלקטואלים בודהיסטיים ושמע תורה ביקר בפגודות ובספרייה הלאומית, 8 ״מסיבה [ קבלת פנים ] אצל השגריר [ ישראל בבורמה ] ״, דיווח ביומנו . ״ויכוח עם מפיהם . 9 או-נו על הבודהיזם״ . באינטואיציה שלו היה יכול לקלוט אלמנטים מדת זאת גם בלי לרבוץ במנזר בודהיסטי או לשקוד לאורך זמן על אותה תורה . אין פלא שהעיתונות הבורמזית המקומית כתבה 10 הוא, מבחינתו, דברי ביקורת והסתייגה מהתעסקותו החובבנית בדת השלטת במדינתם . חפץ לטעום ישירות מהחוויה . ברור שלמתבונן לעומק נראה הדבר שטחי, לא מבוסס, אפילו לא רלוונטי ; אך כך נראו גם תובנותיו בתורת אפלטון או אפילו בתורת ישראל . ובכל זאת, איש לא היה יכול לומר עליו כי לא הבין בנושא ; כי אין לו עניין עמוק בו . זאת הסיבה שבשלב השני של ביקורו בבורמה החליט להתבודד שמונה ימים – מ- 1 עד 19 בדצמבר 1961 – בבית השרד שניתן לו . באמצעות שמונת ״ימי ההתבוננות״, בטרמינולוגיה 11 בלשון העם, ביקש להעמיק את החוויה . הנה, ראש ממשלת הבודהיסטית, ״מדיטציה״ ישראל האמון על צורכי המדינה, האחראי על תפקודה, ״מתמסר״ לבודהיזם ומזניח את 1 מתבודד בניסיון להעמיק בדת ובא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן