פרק 30 בחירות ולקחן

1072 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר שני : המנהיג – עלייתו ושקיעתו הוא היה אופטימי אף שמכל צד אמרו לו ש״מפא״י״ עלולה לאבד מנדטים . לו היו 5 כנראה, חשב ש״מפא״י״ תזכה בבחירות הללו בקלות ולא תאבד מכוחה . חישובים אחרים . זאת הייתה הסיבה, למשל, שכמעט לא הקדיש זמן לעצרות בחירות כמנהגו בעבר . רק כשבועיים לפני פתיחת הקלפיות החל לתפוס כי הניצחון כלל לא בטוח . זאת הייתה הסיבה 6 יום לפני שהגביר את קצב הופעותיו . החל להופיע מדי יום באספת עם אחת ויותר . 7 ואכן האופטימיות שאימץ, הבחירות כבר הודה שאין לו ״מושג נכון מה נעשה בצבור״ . התגלתה לא ריאלית מאחר שלא הביא בחשבון בעיות פנים מפלגתיות . במהלך מערכת הבחירות להסתדרות המשיכו ואף הקצינו המתחים החריפים בין ראשי ״חוג הצעירים״ ל״דור הביניים״ בהנהגת ״מפא״י״ וב״וועד הפועל של ההסתדרות״ בראשות לבון . קולות המחאה בקרב ״הצעירים״ נגד ממסד ״מפא״י״ וראשיה גברו . לבן-גוריון לא הייתה שליטה ״אחדות על כך . התוצאה באה לביטוי בקלפי . ״מפא״י״ איבדה שני אחוזים מכוחה . העבודה״ התחזקה באותו שיעור . * 9 קבע ביומנו . אך לא היה לו האכזבה לא הייתה גדולה מדי . ״הפסדנו אחוזים אחדי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן