פרק 26 בחזרה לראשות הממשלה

בחזרה לראשות הממשלה | 931 דיבר בנוסטלגיה על הצריף בקיבוץ, הבטיח שלא יעזוב אותו ויחזור אליו לפחות יומיים 7 ״איננו עוזבים [ את ] שדה בוקר״, הטיח באחד הכתבים ששאל אותו היכן יגור בשבוע . אין ספק שדיבר ברצינות . הוא אכן חזר מדי פעם מעתה והלאה . ״כאן [ בקיבוץ ] ביתנו״ . 9 אך הגיחות לשם פחתו . ענייני לצריף . בשבוע הראשון כבר סר לשם, כך בשבוע השני . המדינה לא הותירו לו את הלוקסוס הזה . לא היה ספק כי היה כבר שקוע בעיר העברית הראשונה אף שהשתדל להישאר עם הדימוי של איש הקיבוץ, מיישב הנגב . * פולה שמחה לשינוי . ימיה בשדה בוקר היו חסרי מנוחה . אם בתחילת המסע לשם קיבלה עליה את האתגר, ואף השליטה את גחמותיה על חיי הצריף הקטן והצפוף, הרי ההמשך 10 היה קשה לה הרבה יותר . היא התלוננה, חלתה, ונדדה בכל הזדמנות מהקיבוץ צפונה . ייתכן שאחת הסיבות לכך הייתה הופעתה מהאוב של דוריס מאי . היחסים בין בן-גוריון לאהובתו האלגנטית משנות ה- 30 וה- 0 נמשכו כל העת על אש קטנה . הוא פנה אליה 11 נדמה שהיה זה תירוץ שנחשב על בהזדמנויות שונות, במיוחד בענייני רכישת ספרים . הכול לגיטימי, בוודאי, לשניהם . בתקופת שהותו בנגב התברר כי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן