פרק 24 ימי קטנות

ימי קטנות | 867 קולק, המזכ״ל החדש, שנכנס עד אין קץ, יעיל, יותר מכול נאמן, ניתן לסמוך עליו . קורץ שירת קודם כציר ישראל בוושינגטון . לתפקידו ביוני 9 במקום אהוד אבריאל, מחומרים אחרים . עצמאות מחשבתו, אישיותו הנמרצת, חשיבתו המקורית ובמיוחד כושר ביצוע מדהים – כל אלה היו מעט זרים עד אז לסובבים את ראש הממשלה . כבר אמרנו, ימי קטנות . ימים שבהם היה זקוק בן-גוריון, איש המעשה, לאיש ביצוע לעילא . גם נבון, 7 היה מזן שונה מהאנשים שהקיפו עד אז את בן-גוריון . ששימש קודם כמזכירו של שרת, הוא אמנם פעל כקודמו – ״ישבתי עם יצחק על עניינים שוטפים - שאילתות, מכתבים, 8 סיפר ליומנו, אך ייחודיותו התרבותית, חוכמתו, עולמו המיוחד לא הזמנות ואורחים״, נראו בעבר באותה לשכה . עוד נחזור לכך . ועוד באותו עניין . לאורך שנותיו, במיוחד מאז שהפך בראשית שנות ה- 0 למזכיר ההסתדרות, כונה בן-גוריון בשמו . נדמה שהקונוטציה שבה נאמר השם, הייתה לרוב קשורה לכבוד שרכשה לו סביבתו ; לרצינות כבדה משהו ; לכס מלכות שניתן לו . בעשר השנים האחרונות כינוהו מקורביו גם ״הזקן״, בעיקר כקריאת חיבה וקרבה, לעתים כחלק מרטינה על האיש . מראשית שנות ה- 0 ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן