פרק 23 בחירות ו״שילומים״

בחירות ו״שילומים״ | 831 כהרגלו, הוא היה עמוס עד אימה . עבד כתמיד ביום, בלילה וביניהם . ביקש להתמקד בענייני מדינה שנראו לו חשובים יותר . אך למגינת לבו, נושאים שונים, זוטרים יותר לטעמו, הטרידו אותו . כך, למשל, הבעיות הקואליציוניות . הנה לא עברו חודשיים מאז הרכיב את ממשלתו החדשה, ושוב פרץ בה משבר . בדיוק בנושאים שהביאו לקריסתה הקודמת . ב- בינואר 9 הודיע הרב מימון, שנחשב כמקורב לו יותר מבין אנשי ״החזית 8 על התפטרותו מהממשלה לאות מחאה על ״מסע הכפייה נגד הדת״ המתנהל הדתית״, 9 העיתונות הדתית והחרדית מלאה בידיעות על ״פגיעה בערכי הדת״ הקיימת ב״מעברות״ . 0 בהן . ראש הממשלה הנרגז הבין את דאגות שותפיו הקואליציוניים המרכזים . כמובן, דחה את טענותיהם ולא קיבל את התפטרות שר הדתות . עוד קודם עשה מחווה לחזית והודיע לרב לוין כי קיבל את דרישתם לשחרורם מהצבא של בחורי ישיבה ״העוסקים בפועל ההבטחה, שבה בלימוד תורה בישיבות, וכל עוד הם עוסקים בלימוד תורה בישיבות״ . הלך בן-גוריון כברת דרך דרמטית לטובת המגזר הדתי-חרדי, ושהפכה במהלך השנים לאחד מסלעי המחלוקת הקשים בחברה הישראלית ( עוד נחזור אליה ) , לא הייתה היחידה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן