פרק 22 לאן פני ישראל

לאן פני ישראל | 829 בתוצאות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות שהתקיימו במחצית נובמבר 0 9 , 7 – ושבהן זכו ״הציונים הכלליים״ – שנחשבו למבקרים החריפים ביותר של מדיניות הצנע 8 בניצחונות גדולים ברחבי הארץ . הוא לא ויתר ; להפך . הוא לחם ללא חת ב״שוק השחור״ . מלחמה כמעט חסרת סיכוי מאחר שאותו שוק הביא מזור לחלק מהאוכלוסייה שניסה לעקוף את הגזרות . בדיעבד, טענו 9 עוד נעמוד על פרטי המשבר הכלכלי שנמשך מומחים, אותה מדיניות התגלתה כשגויה . לתוך שנת 9 . פה רק נציין שאת תוצאותיו נשא על גבו בעיקר דב יוסף, ובמידה מסוימת קפלן . ראש הממשלה יצא מכך כמעט זך כבדולח . בהמשך נסביר פשר דברים מופלאים אלה . 7 ראו לדוגמה נאום פרץ ברנשטיין בכנסת, 7 בדצמבר 0 9 , דב״ה . 8 ראו תוצאות הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות והפרשנויות סביבן, הארץ, הבקר, הצפה, חרות, דבר, – 8 בנובמבר 0 9 . 9 ברקאי 009 , עמ׳ 90 – 9 ; הורוביץ 97 . 798 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר שני : המנהיג – עלייתו ושקיעתו כדמות קדומים, המשובצת בסלעי ההרים הללו, וכמותם היא מוצקת ועזה וספוגת חזון״ . הנה כי כן, דמות האל הכול יכול ניבטת מבין שורותיה של חבס . והה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן