פרק 21 ראש הממשלה הראשון

756 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר שני : המנהיג – עלייתו ושקיעתו מכתבים שכתב לאימהות ואבות שכולים, גילו עד כמה שנקראו לשלם את המחיר בדמם״ . היה רגיש לנושא . ״אני משתקע בדפי ׳נפש ותהום׳״, כתב להוריו של איתמר גולני שבנם נפל, וסיפור עלילתו מוזכר בספר, ״ותפארת הנוער עשיר-ההגות ורב העלילה משתפכת מכל שורה ומתערבת בגלי התוגה של אם מיותמת [ . . . ] ובמה אוכל להמתיק יגונכם 7 ולהעמיק אהבתכם ? חזקו ואמצו . טוב להיות אבא ואימא של איתמר שכזה״ . למרות זאת, היה משוכנע שמטרות המלחמה הושגו במלואן ואף יותר מכך . הוא ראה במערכה הצבאית מלחמת מגן צודקת . במהלכה ביקשו הפלסטינים ומדינות ערב לבטל בכוח את החלטת החלוקה ואת ההכרזה על הקמת מדינת ישראל . מטרתן הסופית הייתה, 8 לפי תפיסתו, צה״ל הביס את מי שרצו לכלותה . אם כך, כהגדרתן, חיסול הישות הציונית . מבחינתו, מהלך המלחמה הצדיק את הרחבת גבולות המדינה מעבר למה שנקבע בהחלטות האו״ם, ואת הפיכת היישוב היהודי ממיעוט לרוב בקרב האוכלוסייה בארץ . למנהיגה של מדינת ישראל לא היה ספק כי תבוסת הפלסטינים ומדינות ערב הייתה 9 קשה וכואבת . לפיכך עדיין לא תם ולא נשלם המאבק הצבאי המ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן