פרק 20 ניצחון

ניצחון | 717 7 והרפיית הלחץ על ירושלים ועל הלגיון הירדני ללב הארץ, לתל אביב ולערים סביבה, הפרוזדור המוביל אליה . בלילה שבין 9 ל- 0 ביולי נתן יגאל אלון ממטה המבצע שמוקם בכפר הערבי הכבוש 8 בפקודת המבצע נדרש לכבוש את שתי הערים, לטהר את ציר יאזור, את האות לפתיחתו . לטרון – רמאללה ( מבצע ״לַרְלַר״ – לוד-רמלה-לטרון-רמאללה – שהפך אחר כך למבצע ״דני״ ) ולכבוש את רמאללה . רק 0 שעות בלבד לפני תחילת הפעולה ( ב- 7 ביולי 8 9 ) 9 הועמד לרשותו כוח החליט הפיקוד העליון של צה״ל להפקיד את המבצע בידי אלון . בסדר גודל של אוגדה – ארבע חטיבות, ובהן שתי חטיבות ״פלמ״ח״ ועוד כוחות מסייעים . הכוח הגדול ביותר שהועמד תחת מטה צבאי אחד מאז פרצה המלחמה . * את רוב זמנו חילק בן-גוריון בין לשכתו במשרד הביטחון ב״בית האדום״ בקריה למטה המטכ״ל ברמת גן ( ״הגבעה״ ) וביתו בתל אביב . לא היה לו סדר יום ברור וקבוע היכן יימצא . הוא עבד מבוקר עד ליל . ״נשארתי עוד לשיחה עם כמה פלמ״חניקים ואחרי שתיים 0 שגרת יום . לרוב נקבעו פגישותיו בהתאם למקום שבו שהה . לא בלילה באתי הביתה״ . פעם חיכו מבקריו ״בבית האדום״ ונאלצו להגיע לרמת גן או לביתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן