פרק 19 עצמאות

עצמאות | 677 ארץ-ישראל המערבית, הכוונה לגדה המערבית ] , אבל עכשיו הוא רק אחד בין חמישה [ הכוונה לשליטי מצרים, סוריה, לבנון, עיראק ועבר הירדן ] . התכנית שהוא מציע – ארץ אחידה [ כלומר : לא תינתן עצמאות ליישוב היהודי ] , עם אוטונומיה בחלקים יהודיים, פניו של בן-גוריון ״התכרכמו״, תיארה גולדה וכעבור שנה זו ארץ אחת תחת שלטונו״ . לימים . הוא יצא מיד מהישיבה והזעיק את ראשי ה״הגנה״ לדיון בהול . הוא הבהיר למתכנסים שהמסקנה הבלתי משתמעת לשתי פנים נוכח תשובות עבדאללה לגולדה אלא שהלגיון הירדני ואין ממנה דרך חזרה,ברורה בתכלית – לא רק שהמלחמה בפתח, ייקח בה חלק פעיל ! * עם זאת, בישיבת לבן-גוריון היה אם כן ברור שהיישוב עומד לפני מלחמה עקובה מדם . ״הממשלה הזמנית״ ( ״מנהלת העם״ ) שהתכנסה בבית ״הקרן הקיימת״ בתל-אביב ב- במאי 8 9 , העלה בכל זאת על סדר היום את הצעתו להכריז יומיים אחר כך על כינונה של מדינת ישראל, בתאריך הסמלי של יום צאתו של החייל הבריטי האחרון מהארץ . במהלך ישיבה שנמשכה שעות רבות אל תוך הלילה, התעורר ויכוח נוקב בין עשרת אם לתמוך בהצעתו, או לחלופין, להיעתר חברי ״הממשלה הזמנית״ שהשתתפו בדיון, להצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן