תוכן העניינים

חלק ט : שקיעה פרק 33 : לוי אשכול 1191 פרק 34 : פילוג 1231 פרק 35 : רפ״י 1260 פרק 36 : סוף 1295 סוף דבר 1326 ביבליוגרפיה 1329 מפתח 1378  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן