פרק 16 בין ״סזון״ למרי

בין ״סזון״ למרי | 515 הארץ הותקפו מטרות שונות, דוגמת הבולשת הבריטית ובייחוד תחנות משטרה ( ״מצודות טגארט״ [ Tegart ] ) , שאוישו גם בידי ערבים . גל הרציחות נמשך, והבולט שבהם היה רצח תום וילקין, ראש המחלקה היהודית בבולשת הבריטית, בידי אנשי לח״י . בן-גוריון חשב שפעולות הטרור עומדות בניגוד מוחלט לאינטרסים של היישוב . לפיכך לאחר רצח וילקין הוא שיגר מכתב למפכ״ל המשטרה ריימר ג׳ונס, ובו האשים את בכל נאומיו השמיע הרוצחים בהאשמות חמורות ביותר וניחם את בני משפחת הנרצח . 6 לא פחות את דעתו הנחרצת, שחברי שתי המחתרות מחבלים במכוון ביישוב העברי . מכך . למדנו עד כמה הייתה חשובה בעיניו החלטת בריטניה להקים את הבריגדה היהודית . אמנם הוא לא קיבל את פירושם הרחב של שרתוק וגולומב, שבהכרזה על הקמתה הייתה גם הסכמה מרומזת להקמת מדינה עברית ריבונית בארץ ישראל, מעין חזרה לתכנית הוא הטיל ספק בכך אף שגם ויצמן, לאור שיחתו האחרונה עם צ׳רצ׳יל, חשב החלוקה . 8 ואף-על-פי-כן היה בידיעה הזאת מלונדון משב של תקווה, והוא בדומה לשרתוק וגולומב . חשש כי התגברות הטרור תפגע בהתקדמות שחלה ביחסה של בריטניה ליישוב . יתרה מזו, בעקבות הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן