פרק 15 השואה

השואה | 473 יומיים לאחר בואו הוא כינס בבהילות את חברי הנהלת הסוכנות ודיווח להם בלהט 6 והללו הסכימו ללא הסתייגות לאמצן . ובפאתוס, שלא כדרכו, על החלטות בילטמור, מתגובותיהם נדמה היה שלא הבינו על מה המהומה . אמנם הם לא היו מודעים לחשיבות 8 בוודאי לא לרמת החשיבות ההחלטות שהתקבלו בכינוס הציוני בניו יורק ב- במאי 942 , שייחס להן בן-גוריון – מפאת הצנזורה הבריטית הם שמעו על ההחלטות רק במעומעם, וזאת 0 – אך עקרונית לא היה 9 או אף מהעיתונותמדיווחים מקוטעים שנשמעו בישיבות ההנהלה בהן חדש . כבר בעבר הייתה הסכמה שמטרת הציונות היא הקמת מדינה . אמנם לא התקבלו החלטות רשמיות בנושא, בעיקר מחששם מלמתוח יתר על המידה את מערכות היחסים העדינות עם הממשל הבריטי, אך היה מוסכם כמעט על הכול כי זה היעד . מה אפוא רצה מהם יושב ראש ההנהלה ? משניסה להסביר להם את חשיבות העניין – כפי שהבין זאת : הנה התנועה הציונית הכריזה פומבית על יעדיה – הסכימו עמו . ״ההחלטה שהתקבלה״, סיכם ביומנו, ״אלה היו הוחלט, עם זאת, שההנהלה תדון שוב על פרטי העניין בישיבה פסוקים מהנאום שלי״ . 2 נוספת, ואכן שבוע אחר כך קיבלו חברי ההנהלה הציונית את תכנית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן