פרק 14 ימי בילטמור

ימי בילטמור | 471 * הפרק הזה בסגה שבין שני האישים הללו הסתיים זמנית ב- 1 בספטמבר 2 ,19 עם צאת בן-גוריון מניו יורק לכיוון ברמודה . שבועיים אחר כך היטלטל בין ערים שונות באפריקה, בכלל זה עשה שלושה ימים במצרים בין המתנדבים מארץ ישראל לצבא הבריטי, וב- 30 בספטמבר עבר שם תאונת דרכים קלה . בשעות הנסיעה הרבות היה פנוי לחשיבה על מעשיו ועל הישגיו ב- 1 החודשים האחרונים מחוץ לארץ ישראל . האיש המפוכח והחכם הזה יכול היה לסכם את מאזן התועלת של נסיעתו ולהסיק שלא היה חיובי במיוחד . ליעד המידי שאליו חתר – הסכמת בריטניה להקמת יחידות צבא יהודיות – לא הגיע בשלב זה, ובוודאי לא השיג הקלות בגְזרות ״הספר הלבן״ . בגִזרת ארצות הברית היה המצב מתסכל עוד יותר . לא נראה באופק כל סיכוי שהממשל ילחץ על בריטניה לשנות את מדיניותה כלפי הציונות . מלבד זאת, הוא לא תרם דבר להנהגת ציוני אמריקה בשהייתו הארוכה שם, ואולי אף הזיק לה, שכן המאבק בוויצמן פגע באחדותה . גם בלאו הכי הייתה מפוצלת לזרמים ולכיתות, והוא היה מן המנסים לאחדה, ללא הצלחה . הוא אפילו לא הצליח לאחד את יהדות אמריקה הלא-ציונית בנושא התמיכה ביישוב . הידיעות על הטבח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן