פרק 11 ממאורעות לחלוקה

318 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר ראשון : כיבוש ההנהגה בשנתיים שבין הקונגרס הי״ח לקונגרס י״ט, שבהן כיהן בן-גוריון כחבר הנהלת הסוכנות, 3 אך נמנע במפגיע מלהתערב בפעילותה השוטפת, אולי הוא היה כאמור הבולט בחבריה, והנה למן היום בגלל כישלונו להעביר את מחלקת הארגון והתעמולה מלונדון לירושלים . שבו נבחר ליושב ראש ההנהלה בקיץ 193 היה לו מה לומר, לא רק בנושאים המדיניים השוטפים, אלא גם בנושאים הקשורים בתפקודה השוטף . בדיעבד התבררו מטרותיו בפעילות הזאת . מטרה אחת הייתה העברת מרכז הכובד של פעילות הסוכנות היהודית מלונדון לירושלים . היה לכך מניע אידיאולוגי : ״ארץ-ישראל הולכת ונעשית למרכז האומה אך היה לכך גם מניע פוליטי . בהיותו [ . . . ותיעשה בה בעת ] למרכז התנועה הציונית״ . צנטרליסט באופיו ביקש לנווט את ספינת הסוכנות בדרכו שלו . הוא ביקש שליטה . זו יכולה הייתה להיות רק ממרכז אחד . לכן ביקש כאמור לצמצם את מספר חברי ההנהלה ברור היה שמלשכתו בירושלים יקשה עליו לשבעה בלבד ( קומץ אישים שבטח בהם ) . לפקח על מספר חברים רב יותר . זו גם הייתה הסיבה להתערבותו בעניינים שונים שקודמיו כלל וכלל לא ראו בהם 7 ארגון ״מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן