פרק 8 המשבר ולקחו – חתירה לכיבוש ההגמוניה

המשבר ולקחו – חתירה לכיבוש ההגמוניה | 215 בעקיפין נוצר המשבר גם בעקבות הרעה נוספת במצבם הכלכלי של יהודי פולין, שבעקבותיה איבדו רבים מהעולים-בכוח את הונם . פרטים, חברות ומפעלים בארץ היו תלויים ביבוא הון, והוא אמור היה להגיע מחוץ לארץ עם קרוביהם של העולים או עם שותפיהם או אחרי חיסול נכסיהם שנשארו שם . עם צמצום יבוא ההון נקרע סוכך ההגנה הפיננסי, שהיה מתוח עד קצה גבול יכולתו . מצוקת האשראי החמירה יותר אחרי שרבים מהעולים הוציאו את פיקדונותיהם מהבנקים . זו הייתה הסיבה המרכזית להפסקת בנייתם של בתים רבים . * בתום שנת 9 כבר היו כאלף מובטלים ביישוב, אך הכול חשבו שאין זה אלא משבר חולף . ההתיישבות העובדת כמעט לא נפגעה ממנו בשלב זה, אך רבה הייתה עוצמתו ביישוב היהודי בערים, ובייחוד בתל-אביב, עד שתחושת הסכנה החלה לכרסם גם ביישובים החקלאיים . בן- גוריון החל לראות את הסימנים הראשונים להתפתחותו של המשבר בחודשי הקיץ של שנת 9 . לדוגמה, מספר העולים ב- 9 היה 9 , בלבד – ירידה ניכרת לעומת השנתיים – עלייה ניכרת לעומת השנתיים הקודמות . הקודמות, ומספר היורדים הגיע ל- 8 נפש בהמשך הגיעו לשולחנו דיווחים שוטפים על ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן