פרק 7 ראשון בין שווים

190 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר ראשון : כיבוש ההנהגה לצד זה פעל להגנת מעמד הפועלים ; אם בדרישה מהשלטונות להפסיק מאות עובדים״ . או ״רדיפות הממשלה לנקוט צעדים שהוא ראה בהם ״אשמת הממשלה בחוסר עבודה״ ואם בניסיונות חוזרים ונשנים להסדיר באופן חוקי בממשל הבריטי את כנגד פועלים״ ; 8 הגנת הפועל ביישוב היהודי . נוסף לכך ניסה בן-גוריון לפתור בעיות אד-הוק שעלו חדשות לבקרים בפעילות ההסתדרות . למשל, אחד הקשיים המרכזיים שעמדו לפניה היה מימון פעולותיה . סכנת השבתתן עמדה על הפרק בכל עת בגין מחסור כרוני בכספים . ״עומד המשרד יום יום 9 הוא השתדל אפוא להתרים גופים מחוץ לארץ לפני פשיטת רגל״, לפי תיאורו הפסימי . 0 מלבד זאת לא פסק מלפעול להרחבת מוסדותיה של ישראל, בייחוד מארצות הברית . ההסתדרות, וזו הצריכה מימון נוסף . הוא לא נח וכל העת ניסה להתמודד עם בעיית הגירעונות המצטברים . בין השאר, איים על ההסתדרות הציונית בהסתלקות ממוסדותיה ובייחוד מהנהלתה, אם לא תעזור ו״לא תמלא את חובתה לציונות ולפועל העברי ולא וכמו כן פנה לארגונים בין-לאומיים יהודיים הקרובים לתנועת תסדר עבודה למחוסריה״ ; הפועלים וביקש שיממנו את פעילו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן