פרק 6 מזכיר הסתדרות העובדים

מזכיר הסתדרות העובדים | 163 לעזרתם נחלצו הבריטים – לא ממניעים ציוניים, אלא מתוך אינטרסים אסטרטגיים . ראשי האימפריה ביקשו להפוך את ארץ ישראל לבסיס צבאי חשוב לצורך השליטה על בשלב הראשון הם תכננו לפתח את דרכי האגן המזרחי של הים התיכון ועל תעלת סואץ . התעבורה ברחבי הארץ ולבנות מחנות צבא ובנייני ממשל, ולשם כך נדרש כוח אדם רב . לשכות העבודה של המפלגות ברחבי הארץ יכלו לספק פועלים ביעילות המרבית, והם אכן נתבקשו לעשות זאת . מסוף 9 9 ובמהלך השנתיים הבאות התארגנו עשרות קבוצות, חלקן בלשכות התעסוקה של ״אחדות העבודה״ ו״הפועל הצעיר״, ובאמצעותן הועסקו מאות ואחר כך אלפי פועלים . * עד בואו של בן-גוריון ליפו כבר נעשו מרבית השינויים הללו . אך דומה שמבחינתו, ההתפתחות החשובה מכולן הייתה כינונה של ״ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ-ישראל״ . במרכזה עמדו שתי מפלגות הפועלים – ״הפועל הצעיר״ ו״אחדות העבודה״, עולי העלייה השלישית וגופים סוציאליסטיים נוספים . עוד בהיותו בבריטניה דווח לו על כינונה של ההסתדרות ועל הצלחת ועידת היסוד שלה, שהתקיימה בחיפה ב- - 9 בדצמבר 0 9 . מהדיווחים הללו הוא דווקא לא היה מרוצה, שכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן