פרק 5 בין תל אביב ללונדון

בין תל אביב ללונדון | 155 הציונית, אך עד מהרה התייאש ממנה . כבר מן הדיווחים הקשים שנשמעו בוועידה הציונית בלונדון היה ברור לו כי מצבה הכספי של התנועה הוא בכי רע, ובכל זאת קיווה לטוב, דהיינו שהציונים האמריקאים בראשות ברנדייס יחלצו את ההסתדרות הציונית מן המצר . אך הקרע בין ויצמן למנהיג האמריקאי היה עמוק, והתרומות משם נעצרו . מצבה הכספי של ההסתדרות הלך והידרדר, והיא לא הייתה מסוגלת לעמוד בהבטחותיה ( שניתנו הכספים שנועדו לקבוצות לא מכבר ) למימון המפעלות שיזמה ״אחדות העבודה״ . השיתופיות בארץ טפטפו בעצלתיים וצומצמו מחודש לחודש . תקציב התרבות והחינוך לפועלים הופסק כליל . אמנם בן-גוריון דרש מוויצמן בתוקף שההסתדרות הציונית תעמוד בהתחייבויותיה, אך אדרבה, בן-גוריון הוא שהתבקש להיות המתרים : המנהיג הציוני לא יכול היה לעזור לו . ויצמן ביקש ממנו לפעול אצל ״פועלי ציון״ בבריטניה ובארצות הברית כדי שיתרמו ל״קרן עד כדי כך קשה היה מצבו של הארגון הציוני . לא זו היסוד״ של ההסתדרות הציונית . בלבד שהעם היהודי לא עלה ארצה כמצופה ממנו, אלא שגם תרומותיו היו עלובות בכל היהודים קפצו את קנה מידה, ובוודאי לא היה בהן ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן