פרק 4 לאמריקה ובחזרה

לאמריקה ובחזרה | 83 ברור היה ליעדים הציוניים, כפי שניסה להוכיח בסדרת מאמרים שפרסם ב״האחדות״ . כמו לו כי במסגרת החדשה תתקבל דרישת היישוב היהודי בארץ לאוטונומיה לאומית, שתתקבל דרישתם של עמים אחרים בשטחה, וזאת למרות ההתנגדות הצפויה מצד גורמים 8 שונים באימפריה, ובראשם הערבים . בעת שהותו בבירה הטורקית גברה אמונתו זו . הוא ראה בהתעתמנות היישוב משום מטרה אידיאולוגית, פוליטית וחברתית, וזאת אף שהאימפריה איבדה חלק ניכר משטחה 9 אך הוא האמין כי מֵעַז יֵצא במלחמות הבלקן . חולשתה במלחמות הללו הייתה ברורה לו, מתוק : דווקא לאחריהן היא תתחזק, שכן משיצטמצם שטחה לתחומי אסיה היא תהיה הומוגנית ויציבה הרבה יותר . הוא עדיין האמין בכוחם של העותמנים לא רק לשרוד, אלא גם לשלוט ביד רמה ולאורך 0 טורקייה הפחיתה את תלותה זמן בשטחיהם במזרח התיכון, ובכלל זה בארץ ישראל . – אותן פריבילגיות שניתנו למעצמות בקונסולים הזרים עד כדי ביטול הקפיטולציות במהלך השנים ושבגינן הן עשו בממלכה הטורקית כבשלהן – והוא ובן-צבי האמינו השניים דרשו מהיהודים ברחבי האימפריה שהפחתת התלות תועיל מאוד להתפתחותה . להגביר את ההתעתמנות היות ש״על ידי ז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן