פרק 2 פועל בארץ ישראל

פועל בארץ ישראל | 31 הוא ביקש מהם ברכת ״יישר כוח״ לעלייתו וניסה להסב הבולטת בה : משה לייב ליליינבלום . את תשומת לבם לתכניות שהגה עם צמח לחיזוק הקשר בין היישוב החדש בארץ ובין הגולה . ״ראיתי שהם מסתכלים בי כבמשוגע בגלל העלייה ואולם המשוב מהם היה מתסכל ומאכזב . סיפר לימים . האכזבה לא עצרה בעדו . נחוש היה בדעתו לעלות, ואפילו אישים רמי ארצה״, מעלה כמוהם לא יכלו לשנות זאת . ״עוד שעות אחדות ועזבתי את גיא הגלות החשכה ומעל כתב לאביו בפאתוס ( שאפיין אותו בימים מרחבי הים החופשיים בדרך לארץ התחייה״, ההם ) על התחושות שעברו עליו בטרם עלה לספינה . בתשעת ימי ההפלגה של ספינתו 8 מאודסה ליפו גברה בו הציפייה לקראת הצפוי לו, וקצרה רוחו להגיע ארצה . ״היום [ בספטמבר 90 ] בשעה התשיעית עליתי על חוף יפו״, כתב לאביו כמה 9 את האירוע שעות לאחר שדרכו רגליו על אדמת הארץ, ״אני בריא, אמיץ ומלא אמונה״ . החשוב הזה הגדיר לימים : אחד משלושת האירועים המעצבים של חייו . לא בטוח שכך ראה זאת אז . נזכור רק שהעלייה שמה קץ לשלוש שנות התלבטות שבהן לא היה כלל בטוח כי זה אכן רצונו . כך או כך נראה שלא היה מאושר ממנו כאשר עלה על החוף ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן