פרק 1 כאחד הנערים

14 | בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר ראשון : כיבוש ההנהגה קצה העיר ) בסמוך לבית הכומר הפולני ניצב ביתם המרווח יחסית של בני משפחת גרין, וסביבו גינה שוממה – שונה משאר בתי היהודים . שש עשרה שנותיו הראשונות של דוד, דוּבְצֶה כפי שכינוהו חבריו ( גם : דוּדְ׳ל ) , עברו עליו באותו הבית בעיירה שכוחת אל זו . אביו, אביגדור גרין ( יליד 8 ) , נולד גם הוא בפלונסק . סבו, צבי אריה גרין, נודע בעיירתו כ״מתנגד״ החי בחברה שרובה חסידים . יתרה מזו, הוא קנה לו השכלה כללית, קרא את כתביהם של גדולי הפילוסופים ושלט בכמה שפות . ״משכיל״ בעת ההיא . בהיותו בן שלושים היה למורה לעברית ואחר כך לסוחר, ולאחר שלא הצליח בעסקיו פנה לכתיבת בקשות בתשלום, עבור הציבור, למשרדי הממשלה ולבתי המשפט . 8 ילידת 8 8 ) , היו אנשים בנו אביגדור ואשתו שיינדל ( בתו היחידה של דוד-יוסף, פשוטים, צנועים ומוגבלים . הם הושפעו ממסורת ישראל בעיקר בנוֹסחהּ הפולני . כיאה למי שהשתייכו ל״מתנגדים״ הם הקפידו על שמירת מצוות הדת על פי ההלכה . שיינדל, בתמיכת בכור בניה אברהם, דאגה שבני משפחתה יהיו זהירים במצווה קלה כבחמורה . גם דוד, בעקבות אמו, דקדק מאוד במצוות . א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן