פתח דבר

| בן- גוריון, ביוגרפיה – ספר ראשון : כיבוש ההנהגה – שנכתבו על אני מאמין כי ביוגרפיה זו שונה מהספרים האחרים – מחקרים וביוגרפיות בן-גוריון הן בעובדות המוצגות בה, הן בתובנות, באופי הניתוחים ההיסטוריים ובמסקנות . רבים עזרו לי, ובלתי אפשרי למנות את כולם . אמנה את מקצתם ואבקש את סליחתם של אלה שלא הזכרתי . אתחיל במי שהעניקו לי מתובנותיהם, אשר לאורם השכלתי ומהם שאבתי כוח להמשיך הלאה . מוריי הפרופסורים שמואל אטינגר, יונתן פרנקל, לויד ( אריה ) גרטנר, בנימין פינקוס ועזרא מנדלסון, זכרונם לברכה, והפרופסור יעקב רואי, ייבדל לחיים ארוכים, העניקו לי מן הידע הרב שלהם ולימדוני לבדוק, לחקור, לתהות ובמיוחד לשאול שאלות ולפקפק בטיב התשובות . תודה מיוחדת לעובדי הארכיונים והספריות המסורים, שבסיועם מצאתי את המקורות לביוגרפיה, ובפרט לעובדי ארכיון מורשת בן-גוריון, קריית שדה בוקר, אשר אפשרו לי לבדוק את המקורות הנמצאים בו . תחילה – במקום עצמו ובחמש השנים האחרונות באמצעות המחשב הפרטי שלי, באופן מקוון, מכל מקום בו נמצאתי, ללא שאצטרך לטרוח ולהגיע לארכיון . לא הייתי מסיים את המחקר אלמלא תפקדו ללא דופי פלאי הטכנולוגיה ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן