תוכן העניינים

ספר שני : המנהיג – עלייתו ושקיעתו חלק ה : צוק העתים פרק 18 : מלחמה 635 פרק 19 : עצמאות 674 פרק 20 : ניצחון 716 חלק ו : מדינה פרק 21 : ראש הממשלה הראשון 755 פרק 22 : לאן פני ישראל 797 פרק 23 : בחירות ו״שילומים״ 830 פרק 24 : ימי קטנות 866 חלק ז : לשדה בוקר ובחזרה לירושלים פרק 25 : שדה בוקר 893 פרק 26 : בחזרה לראשות הממשלה 930 פרק 27 : ״מבצע סיני״ 966 פרק 28 : והארץ שקטה 1009 חלק ח : הסוף ? פרק 29 : עשור לישראל 1045 פרק 30 : בחירות ולקחן 1071 פרק 31 : ״הפרשה״ – חלק ב 1101 פרק 32 : סופה של קדנציה 1150 חלק ט : שקיעה פרק 33 : לוי אשכול 1191 פרק 34 : פילוג 1231 פרק 35 : רפ״י 1260 פרק 36 : סוף 1295 סוף דבר 1326 ביבליוגרפיה 1329 מפתח 1378  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן