בן-גוריון ביוגרפיה - ספר ראשון: כיבוש והנהגה

ספר ראשון כיבוש ההנהגה הוצאת אוניברסיטת בר-אילן יוסי גולדשטיין בן- גוריון, ביוגרפיה ספר ראשון כיבוש ההנהגה יוסי גולדשטיין בן- גוריון, ביוגרפיה ספר ראשון כיבוש ההנהגה הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן הספר יוצא לאור בסיוע : אוניברסיטת אריאל בשומרון הקרן הלאומית למדע קרן דליה ואלי הורביץ בע״מ מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות עיצוב הכריכה : ענת שילה תמונת הכריכה : Horst Tappe / Hulton Archive / Getty Images מסת"ב 4 - 510 - 226 - 965 - 978 2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, מגנטי או מכני ( לרבות צילום, מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל עריכה לשונית : צילה שטרן סדר ועימוד : שולמית ירושלמי, ירושלים נדפס בישראל, תש " ף  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן