ביבליוגרפיה

274 ביבליוגרפיה ויטגנשטיין 1995 = ויטגנשטיין ל', חקירות פילוסופיות ( תרגמה ע' אולמן-מרגלית ) , ירושלים : מאגנס, 1995 . זהבי 1996 = זהבי א', טווסים, אלטרואיזם ועקרון ההכבדה, תל אביב : החברה להגנת הטבע, 1996 . זכאי 1992 = זכאי ד', יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, יחידות 4 ו- ,5 תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, 1992 . יום 1984 = יום ד', על אמת המידה של הטעם ( תרגם מ' קרסין ) , תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ספרית פועלים, 1984 . ינאי 1998 = ינאי צ', "סוד היופי", גלילאו, 27 ( 1998 ) . כהנמן 2013 = כהנמן ד', לחשוב מהר, לחשוב לאט, תל אביב : מטר, 2013 . לביא 1992 = לביא נ', "מנגנוני קשב ותפיסה : תפיסת צורה", יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, 1992 . ליביו 2006 = ליביו מ', שפת הסימטריה : המשוואה שלא נמצא לה פתרון ( תרגם מאנגלית ע' לוטם ) , תל אביב : אריה ניר, 2006 . מוקאז'ובסקי 1983 = מוקאז'ובסקי י', פונקציה, נורמה וערך אסתטיים ( תרגם נ' צפריר ) , תל אביב : הקיבוץ המאוחד, ספרית פועלים, 1983 . נבו 1990 = נבו א', "האבולוציה ומוצא האדם", מדע, כרך עד, מס' 2 ( 1990 ) , עמ' 62 – 68 ....  אל הספר
מוסד ביאליק