פרק שלושה עשר שאלות, תשובות וכמה דוגמאות

254 חלק ב : תאוריה של אסתטיקה חזותית "מצוי" באובייקט ) מורכב ממאפייניו החזותיים, הכוללים במקרים שונים דברים כמו צבע או צבעים, טקסטורה, ברק, צורה או מכלול צורות, פרופורציות שונות בכולו ובחלקיו, סימטריות חלקיות וסימטריה כוללת, תבניות חוזרות, מדרג קני מידה, סדר, התאמה לשימושים שונים, גודל, ועוד . כל אחד מהמרכיבים החזותיים האלה יכול לעורר אצל צופה תחושת יופי או להיות חלק מתחושת היופי הכוללת שמעורר הגירוי . עם זאת, אין תכונה ממשית "יופי", כמו התכונה הממשית "מסה", הנמצאת בעצם בכמות נתונה בלי קשר לאדם המעריך אותו . תחושת היופי החזותי מבוססת על עונג ברמה מסוימת בליווי של מרכיבים רגשיים נוספים . תחושה זו היא ההנאה המתעוררת אצלנו למראה עצם כלשהו, כלומר הרכב תכונותיו החזותיות שהחשובות שבהן צוינו לעיל, בסיטואציה מסוימת . היא נובעת מעיבוד מוחי על פי קטגוריות התייחסות המצויות במוחו של המסתכל לכמה מאפיינים חזותיים של העצם וליחסי הגומלין שביניהם . כאשר עצם או מערך עצמים מעוררים בנו תחושת יופי, כלומר הנאה מההתבוננות בהם ורצון להוסיף ולהביט בהם, להתקרב אליהם וכדומה, אנו יכולים לכנותם "יפים" . נדגים את ה...  אל הספר
מוסד ביאליק