פרק שניים עשר סיכום התאוריה וכמה ניבויים

244 חלק ב : תאוריה של אסתטיקה חזותית סיכום התאוריה את עקרונות התאוריה החשובים אפשר לסכם בנקודות הבאות : הרגש האסתטי, ובכללו הרגש האסתטי החזותי, נוצר ככלי אבולוציוני . 1 מכווין התנהגות, כך שרגש אסתטי חיובי ( יופי ) מופנה לגירויים הנובעים מארועים מועילים ולהפך . כלי בסיסי זה הוסיף להתפתח במהלך אבולוציית מוח האדם ותרבותו, ונוספו לו רבדים מתוחכמים ומשוכללים יותר ויותר . כמעט תמיד הרגש האסתטי החזותי אינו תגובה פשוטה להיבט אחד של . 2 גירוי חזותי . בדרך כלל הרגש הוא תוצאה של סיכום של וקטורים אסתטיים בעלי כיוונים שונים ועוצמות שונות . וקטורים אלו הם תוצאת העיבוד של מנגנוני עיבוד שונים המנתחים צדדים שונים בגירוי החזותי . הרגש הסופי מורכב אפוא מהאינטראקציה שבין העיבודים או מסיכום תוצרי העיבודים — שכל אחד מהם מספק היבט רגשי חלקי — המתקבלים מחשיפה לגירוי חזותי נתון . יש רמת בסיס אוניברסלית של מנגנוני עיבוד המייצרים פרמטרים אסתטיים . 3 המשפיעים בכיוון שלילי ( כיעור ) וחיובי ( יופי ) . מקורם של פרמטרים אלו בתפקוד ובמבנה של מערכת הראייה ובאינטראקציה של האדם עם צורכי ההישרדות שלו ועם הסביבה שהתפתח בה ...  אל הספר
מוסד ביאליק