פרק אחד עשר עוצמה יחסית של רגש אסתטי

232 חלק ב : תאוריה של אסתטיקה חזותית הוויזואלי והמנתח אותו . חמשת הגורמים האחרים נוגעים לאופי הגירוי וליחסי הגומלין שבין הגירוי לצופה . להלן פירוט הגורמים בהרחבה קלה . תרשים 5 . הגורמים המשפיעים על העוצמה היחסית של הרגש האסתטי רמת העיבוד הקוגניטיבי ככלל, ככל שרמת העיבוד העיקרית של גירוי נתון נמצאת גבוה יותר בהייררכיית העיבוד המוחי, סביר שהרגש האסתטי ייחווה חזק יותר . רגש אסתטי הנובע בלעדית מרמת הבסיס ייחווה בדרך כלל כתחושה כללית, אף על פי שגירויים קיצוניים ייחוו גם כאן בעוצמה גדולה יותר ( אפשר להניח שקיצוניות יתר תגרור מיקוד גבוה יותר ושינוי בעוצמת הרגש האסתטי ) . רגש אסתטי הנובע מרמת הביניים ייחווה בעוצמה רבה יותר, ואילו הרגש האסתטי הנובע מהרמה עוצמה יחסית של רגש אסתטי פרק אחד עשר : עוצמה יחסית של רגש אסתטי 233 הגבוהה, המערבת את רמות העיבוד 7 גבוה, ,8 9 ו- 10 יהיה בעל העוצמה השכיחה הגבוהה ביותר . רמת מיקוד הקשב מיקוד הקשב באפיק החזותי קובע במידה רבה את רמת העיבוד הקוגניטיבי ואת סוג היופי או סוג החוויה האסתטית החזותית . עם זאת, גם בתוך כל אחת מרמות העיבוד הקוגניטיבי וגם בתוך כל סוג חוו...  אל הספר
מוסד ביאליק