פרק עשירי סוגים של יופי חזותי

פרק עשירי : סוגים של יופי חזותי 215 המלווה את הרגש הזה הוא צד מופשט למדי הנובע מבחינת ההתאמה לערכים מופשטים . כאשר רגש היופי הזה הוא בעוצמה חיובית גדולה הוא מלווה בדרך כלל בהתפעלות . יופי מייצג יופי מייצג הוא יופי המוקנה לגירוי חזותי כלשהו ( עצם, יצור או תופעת טבע ) מתוקף היותו מייצג תכונה שנתפסת חשובה לאדם . ייצוג חשוב נוסף הוא "ייצוג רגשי", כמו שהציע ארנהיים, כלומר צורה, צבעוניות או תנועה המייצגות רגש מסוים . נכון שבדרך כלל מדובר בפרמטר יחיד או בקבוצת פרמטרים מצומצמת המייצגים את התכונה הרצויה, אבל בגלל העוצמה הגבוהה של הייצוג ומשקלו בכלל הגורמים היוצרים את הרגש האסתטי בנקודת זמן, הוא שקובע את כיוון ההערכה האסתטית הכוללת ואת אופייה, ומכאן שהוא מגדיר סוג יופי חדש הנסמך על ייצוג . שיפוט הייצוג אינו מודע, כלומר אדם אינו בוחן במודע עד כמה הגירוי הנידון מייצג דבר מה, אבל כדי ליהנות מסוג יופי זה יש צורך בבחינה מודעת של הגירוי הנעשית מתוך קשב גבוה . מבחינה רגשית ביופי המייצג יש משהו מלהיב . ביטוי בולט ביותר ליופי המייצג הוא תרומת ה"רעננות" להעדפה האסתטית של מגוון רחב מאוד של גירויים . גם לכו...  אל הספר
מוסד ביאליק