פרק שמיני מחלקות העיבוד העיקריות

פרק שמיני : מחלקות העיבוד העיקריות 159 זו דורשים בדרך כלל מודעות ומאמץ מחשבתי מסוים ; ורמה גבוהה — כוללת את המחלקות 8 – 10 וחלק ממחלקה 7 . בגלל המנעד הרחב של המאמץ הקוגניטיבי בניתוח הסמלי החלטתי להקצות לו מחלקה נפרדת . בגלל ריבוי סוגי הזיכרון ייחדתי גם לזיכרון רמה נפרדת, ופירטתי את הסוגים העיקריים בה . בתרשים 4 להלן מספור מחלקות העיבוד מקביל למידת המאמץ הקוגניטיבי המשוער . ראוי להעיר כי חלוקה זו לרמות עיבוד לפי המאמץ הקוגניטיבי מתייחסת לקשב ולמאמץ המינימליים הנדרשים לכל רמת עיבוד . כמו שיפורט להלן, גם מנגנוני העיבוד הבסיסיים הפועלים בדרך כלל במינימום מאמץ קוגניטיבי ומינימום הקצאה של תשומת לב יכולים לעבד מידע באופן מודע, בקשב רב ובמאמץ קוגניטיבי בינוני או גבוה . גם ההשוואה לזיכרון האישי יכולה להיעשות ברמת מאמץ גבוהה מבחינה קוגניטיבית ומתוך מיקוד תשומת הלב . רמת הבסיס מחלקות 1 – 5 וחלקים ממחלקות 6 ו- 7 . מחלקות אלו הן מחלקות יסוד שלא דורשות מעורבות קוגניטיבית מודעת או דורשות מעורבות מודעת בעוצמה נמוכה . העיבוד במחלקות אלו בדרך כלל אינסטינקטיבי ולא מודע, והוא אינו דורש מיקוד חזק ומכוון . ...  אל הספר
מוסד ביאליק